การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฏก
อาจารย์ พรชัย เจริญดำรงเกียรติ ผู้อำนวยการอบรม
หลักสูตร 10 สัปดาห์ (ครั้งที่ 1)

การบรรยายธัมมะตามพระไตรปิฏก เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ โครงการฯ ได้เปิดหลักสูตรนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาศเข้ารับการบรรยายธัมม์ และปฎิบัติธัมม์อย่างถูกต้อง

ระยะเวลา 
ประจำทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,2,4,5 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.
เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม เป็นต้นไป

สถานที่ ชั้น 3 ทองหล่อ ล็อคเคบิน ซอยทองหล่อ 18 ถ. สุขุมวิท 55

หัวข้อธัมม์  วิปัสสนามกรรมฐาน

ตอนที่ 1 บุญกิริยาวัตถุ 10 การบำเพ็ญบุญต่างๆ 10 ประการ
ตอนที่ 2 กุศลธัมม์ อกุศลธัมม์ อพยากตธัมม์     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 3 กรรม 12 ตามสุตตันตปิฏก     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 4 อธิศิล อธิจิต อธิปัญญา     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 5 สมถกรรมฐาน อานาปานัสสติ     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 6 สมถกรรมฐาน พรหมวิหาร     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 7 วิปัสสนากรรมฐาน กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 8 วิปัสสนากรรมฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 9 วิปัสสนากรรมฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน     ตอนที่ ๑
ตอนที่ 10 วิปัสสนากรรมฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน     ตอนที่ ๑