โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ
540/5 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10

โทรศัพท์ 02-714-8888
โทรสาร 02-714-9131

Tipitaka studies and dhamma practice by benz thonglor

ประธานโครงการฯ เจษฎ์สุภา โพธิพิมพานนท์